V rámci jarmokov a trhov sa najbližšie budeme nachádzať na týchto miestach:

SEPTEMBER 

5. - 8.9. Tradičný trnavský jarmok - pri Arene 

13. - 15.9. Vinobranie Pezinok

12. - 14.9. Rožňava

20. - 21.9. Zvolen

22.9. Agrokomplex Nitra - chovateľská burza

27. - 29. 9. Hlohovec 

27. - 29.9. Rimavská Sobota

28.9. Myjava

OKTÓBER

3. - 6.10. Lysá nad Labem, ČR, výstava Zemedelec 

4. - 5.10. Mošovce 

5. - 6.10. Detva

6.10. Tovarnianske trhy, Tovarné, okr. VT

11. - 12.10. Žiar nad Hronom

12.10. Vrbové

13.10. Burza Senec

11. - 12.10. Trenčín, výstava Jahrada

17. - 20.10. Levice

18. - 19.10. Bánovce nad Bebravou

20.10. Agrokomplex Nitra - chovateľská burza

ZÚČASTŇUJEME SA AJ FARMÁRSKYCH TRHOV www.farmarsketrhy.sk

3.10. Šaľa

8.10. Senec

10.10. Piešťany

11.10. BA-Petržalka -TPD Euronics

15.10. Vrakuňa

17.10. Šaľa